Japó és una nació insular de l’oceà Pacífic amb denses ciutats, palaus imperials, parcs nacionals muntanyosos i milers de santuaris i temples. La gastronomia del Japó com cuina nacional ha evolucionat, a través dels segles,
a causa de molts canvis polítics i socials, començant per l’Edat Antiga, en la qual la majoria de la
cuina estava influenciada per la cultura xinesa. Finalment, la cuina va canviar amb l’adveniment de l’Edat
Mitjana que va marcar el començament d’un abandó de l’elitisme amb la normativa de l’shogunato.
A el principi de l’Edat Moderna van tenir lloc
grans canvis que van introduir al Japó la cultura occidental.